Vyberte stránku

LARNAKA  STARÉ MĚSTO (CENTRUM)

Městské kulturní centrum na Evropském náměstí  

Pět starých britských skladišť a celnice v koloniálním stylu. Po rekonstrukci jsou využívány jako  Městské kulturní středisko,  sídlí tu  Městská galerie a Magistrát, v krajní budově je …

 

 

 

Historický archiv – Muzeum Larnaky

Jedná se o bývalou rezidenci velitele přístavu z roku 1881. Je těsně vedle skladů. Muzeum najdete v přízemí a demonstruje historii města. Je tu velká sbírka mincí z Kitia z konce 6. st. př.n. l. a fotografie města od roku 1850.  Městský historický archiv obsahuje vzácné knihy, dokumenty, noviny apod., je ve 2. patře a je pouze pro badatele.

Archeologické muzeum Pieridis

Nejstarší soukromé muzeum na Kypru. Najdete ho v rodinné vile rodiny Pieridis. Budova je v koloniálním stylu z roku 1815.  Rodina nashromáždila obrovskou sbírku artefaktů, která mapuje ekonomii, historii a kulturu ostrova od roku 4000 př.n.l. do 15. století. Ceněné předměty je červená leštěná keramika, starší doby bronzové, římské sklo a středověké keramické nádobí. Muzeum je spojena s Afroditou kulturní cestou. Další předměty najdete v zahradě vily.

Dům Giacometta Mattei

Nedávno zrenovovaný historický dům vlivného italské obchodníka Giacometta Mattei z 18. století, který hostil cizince zdaleka včetně jejich karavan. Proto tak vysoký oblouk v bráně. Později byla budova přeměna na Larnaca Club – respektive Anglický klub. Podával se tu anglický čaj, hrál bridge a venku na dvorku byl postaven první tenisový kurt na Kypru. Nyní je tu Středisko uměleckých řemesel.  Zajděte dovnitř do kavárny a restaurace, prohlédněte si výstavy a ukázky místních umělců. A především nádhernou budovu.

Klášter Sv. Josefa

Kolem roku 1844 přijely na Kypr čtyři jeptišky řádu svatého Josefa, aby nabídly pomoc chudým a představily francouzský systém vzdělávání studentkám. Jedna z nich, Sophie Chambon, se stala zakladatelkou kláštera a školy. Řád se postaral o tisíce chudých lidí.

 

 

 

 

Archeologické muzeum kraje Larnaka

Sbírky tvoří nálezy z hlavních neolitických sídlišť Kypru, Choirokoitia, Kalavasos – Tenta a ze starověkého městského království Kition.  Po renovacích a modernizaci je muzeum znovu otevřeno, byly přidány výstavní prostory.

 

 

 

 

Archeologické naleziště Kition

Architektonické ruiny starověkého městského království jsou datovány do 13. st. př.n.l. Během vykopávek tuna povrch vypluly kyklopské hradby a komplex 5 chrámů. Nedaleko jsou základy přístavu Pamboula, které byly v současné vizuálně zdigitalizovány. Zajímavé jsou vyryté kresby lodí do stěn.  Místo je propojeno s Afroditinou kulturní cestou.

Mešita Zouchouri

Najdete ji mezi  mešitou Kebir (Buyuk)  a kostelem Svatého Lazara.  Spolu se Starým tureckým trhem tvořila významné obchodní a náboženské muslimské centrum.

Kostel, katedrála Svatého Lazara – Agios Lazaros

Byzantský kostel původně z 9. století, placen císařem Lvem VI.  Obnoven v průběhu 17. století. Osmani zbořili zvonici a tři kopule kostela (také se uvádí, že kopule zničilo zemětřesení).  Zvonice byla obnovena v roce 1857. Svatý Lazar přišel na Kypr poté, co byl vzkříšen Ježíšem, byl vysvěcen na biskupa z Kitia  apoštolem Barnabášem a Pavlem. Ve své druhé vlasti žil dalších 30  let. Skonal tu a jeho hrobka je pod svatyní v kostele. Ikonostas je vynikající ukázkou tzv. „kyperského barokního řezbářství“ z roku 1734, obsahuje cca 120 ikon z 15. – 16. století. Osm dní před Velikonocemi jde procesí,  při kterém se nese ikona světcova. Katedrála je nejpozoruhodnějších příklad  byzantské architektury na Kypru. Vedle je církevní muzeum, ve škole pro první učitele řečtiny z roku 1857, a hroby konzulů a jiných významných osobností. Celé místo bylo starověkou nekropolí. Bývá označován i za katedrálu, protože byl sídelním kostelem biskupa Lazara.

 

Mešita Kebir (Buyuk)

Jak se uvádí, zřejmě se jedná o první osmanská mešita na Kypru.  Původně katolický kostel zasvěcený svaté Kateřině pochází z přelomu 13. a  14. století.  Nejstarší zmínka o stavbě pochází z dokumentu Bekira Paši, jediného osvíceného paši na ostrově, tvůrce akvaduktu Kamares , z roku 1747, ve kterém  se píše, že u této mešity ústí jeden z kanálů akvaduktu. Fontánu s vyústěním najdete přímo před mešitou. Mešita je aktivní.

Pevnost Larnaka

Původně středověká pevnost, někdy zvaná hrad. Svou podobu získala za osmanské nadvlády, tady se Osmané v roce 1570 vylodili a v pevnosti měla armáda velitelství. Britové pevnost přejali, používali ji ke stejnému účelu. Bylo tu vězení a na nádvoří šibenice. V dnešní době je v pevnosti Krajské  středověké muzeum a během letních měsíců se nádvoří používá pro různé kulturní akce.  Je potřeba zmínit, že za pevností směrem na západ podél moře vzniklo kolem obchodního přístavu město později zvané Skala, které bylo nesmírně důležité při rozvoji města obzvláště v 18. století.

 

 

 

KOLEM CENTRA

Mešita Tuzla

Tu objevíte za ruinami  starověkého Kitia. Je to jedna z nejstarších mešit v Larnace. Původně to byl byzantský pravoslavný kostel. Uvnitř jsou stále fresky.  Zhruba na přelomu 12./13, století se z něj stal katolický kostel Sv. kříže. Osmané  z něj na dobu 1571 – 1878 udělali mešitu.  Minaret stojí na základech původní zvonice.  Najdete tu benátskou kašnu. A v současné době proti mešitě probíhají archeologické a konzervační práce na  starém osmanském hamamu Tuzla.

Katolický kostel a klášter Terra Santa – Santa Maria delle Grazie

Patří latinské komunitě v Larnace.  Založil je františkánský mnich Callixte Martel v roce 1596.  Komplex byl vybudován pro poutníky,  kteří se tu zastavovali na cestě do Sv. Země.  Větší kostel a klášter nahradil původní stavby v roce 1724, a ty zas byly zbořeny v roce 1824 a nahrazeny církevními budovami, které vidíte dodnes. Styl je kombinací renesance a baroka.  Je třeba zmínit, že vedle kláštera je Pečovatelský dům pro seniory, zřízený v 70. letech, ve kterém se o naše babičky a dědečky naprosto neuvěřitelným způsobem starají řádové sestry Františkánky misionářky Nejsvětějšího Srdce.

KOLEM SLANÉHO JEZERA

Aliki – Larnacké solné jezero

Je jedním z nejvýznamnějších stanovišť v Evropě pro vodní ptactvo. Během migračních cest tu přezimuje mnoho druhů ptactva.  Hlavně ikoničtí plameňáci, divoké kachny, a další. V zimních měsících se všechna slaná jezera zaplní vodou a na dně žije jistý druh drobného kraba, kterým se ptáci živí. V létě je z jezera bílá lesknoucí se plocha. Zkrystalizovaná sůl se leskne ve slunci. Okolí jezera bylo obydlené už za neolitu. Vedle mešity Hala Sultan Tekke jsou zbytky prehistorického přístavu, který sloužil okolí a městu ve starověku. Město bylo velkým obchodním centrem v pozdní době bronzové 1650-1050 př.n.l.  Ale ústí se začalo zanášet, přírodní přístav byl zničen a vzniklo slané jezero. Sůl byla cenným komerčním produktem jezera celá staletí. Podél vede naučná stezka, Afroditina kulturní cesta a na východním břehu je současné divadlo v antickém stylu.

 

 

 

 

 

Hala Sultan Tekke

Monument, mešita, hrobka se nachází na západním břehu Aliki – Slaného jezera. Stavěl se v průběhu let 1760 až 1817.  Je jedním z významných poutních islámských míst. Mešita byla postaven nad hrobem Umm Haram nebo Ummό Haram, údajné sestře, nebo snad pěstounky či následovnice proroka Mohameda, která zemřela krátce po svém příjezdu po pádu z muly. Ale podle kronikáře to byla jen manželka jistého arabského generála, se kterým přijela na ostrov během první arabské výpravy.

 

 

 

Kaple Agios Georgios  Makris

Pochází ze 13. století a stojí nad slaným jezerem, odkud je překrásný výhled.

Akvadukt Kamares – Kamara je řecké slovo pro oblouk

Na tento akvadukt, po kterém se jmenuje celá čtvrť a slouží téměř jako GPS, narazíte na cestě z z Larnaky do Limassolu nebo na letiště.  Je z 18. století. Byl postaven v roce 1746 tureckým guvernérem z Larnaky, Bekir Pašou, který stavbu financoval z vlastních zdrojů. Rozvíjejíc í se město bylo třeba zásobovat vodou. Zdroj byl vzdálen skoro 10 km.  Přestal se používat v roce 1939, kdy bylo budováno moderní vodní potrubí.  Jeho viditelná část je   v římském stylu. 20 oblouků zůstalo nedotčených. Nicméně, předpokládá se, že Bekir Paša jen opravil akvadukt, který tu byl už v dobách helénských nebo římských právě kvůli typickým obloukům. Večer jsou osvětlené, kolem nich je park, prostor se používá pro hudební akce, a vede odsud pěšina a cyklostezka kolem solného jezera Aliki.

 

Pro aktuální otevírací doby, ceny vstupného a podobně navštivte

https://www.larnaca.com/v/museums/

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture/museums-galleries