Vyberte stránku

Po nás potopa… Nebo ne?

Dalo by se říct, že Kataklysmos je výhradně kyperský svátek, protože  ve své podobě se slaví jen tady. Jeho původ a paralely se ale dají vysledovat jak ve starověkých mýtech,  tak v bibli. Záleží jen na vás, který výklad se vám líbí víc.

Vezmu to od názvu tohoto svátku. Kataklysmos znamená potopa. A jak to s těmi potopami chronologicky zhruba bylo.

Už v Eposu o Gilgamešovi se dočteme o potopě, kterým chtěl jistý bůh zničit lidstvo. Ale laskavý bůh Ea varuje jistého Utanapištima, což znamená, člověk, který přežil potopu. Dotyčný si postaví  bárku,  Ale jak velkou, z čeho, co má naložit nechal už bůh Ea na něm.

Další verze potopy  patří do řecké mytologie. Bůh Zeus se rozhodne taktéž lidstvo ztrestat potopou. Voda zaplaví zem. Jen vrcholek hory Parnas ční z vody. K němu po devíti dnech a nocích dopluje dřevěná bárka, ve které je Deukalión  a jeho žena Pyrrha. Deukalión, syn Prométheův (ten, co ukradl bohům oheň), byl  svým otcem varován a zachránil se. Když manželé sestupovali  z hory, tajemný hlas jim šeptal, házejte za sebe kosti své matky. Oba usoudili, že zem je matka a kameny její kosti. A hle,  odhozené kameny začaly brát lidskou podobu.  A Deukalión na oslavu konce potopy a zrození nových lidí začal slavit  Kataklysmos.

Asi ten známější příběh o potopě najdete v Bibli. Noe (Noah) postaví loď, a naopak dostane příkaz, ať naloží po páru vše živé, a přijde čtyřiceti denní potopa. Pak loď uvízne na hoře Ararat. A dál už to znáte.

Na tuto potopu navazují svátky  křesťanské, které spadají na tento den až tři. Seslání Ducha svatého na apoštoly, jinak Boží hod svatodušní (svatodušní svátky), nebo-li Pentekostí – 50 dnů po velikonocích a 10 dnů od Nanebevs  toupení Páně. Ale také Letnice, podle židovské svátku týdnů Šavu´ot.

Ale teď zpátky na Kypr.

Musíme se vrátit až do doby,  kdy víru a život ostrovanů řídily mýty a tradice. Do toho dne, kdy se z vln  vynořila Afrodita.  Kypřané byli pyšní, že si ona dáma vybrala právě jejich ostrov, a  že jejich dcery obdařila šarmem a krásou. Aby jí projevili  svou vděčnost, scházeli se po tři dny na březích moře a pořádali na její počest slavnosti. Pokud je vyslyšela, dovolila jim ji sledovat, jak jezdí na zpěněných vlnách v celé své „nahotě“.

Není náhoda, že ve stejné době ostrované slavili svátek květin, „ta Anthesteria“, (květin, květinový).  A ten už je doložitelný. Vždyť existence posvátné zahrady, Yeros Kypos u Pafosu, jejíž základy byly nedávno odkryty, bylo to nejznámější místo oslav Afrodity a květin po celém Středozemí.

A tak se do dnešních dnů Kypřané scházejí při svátku na Kataklysmos. A to hlavně v Larnace, která se stala nepsaným hlavním městem tohoto svátku. Oslavy, Panigiri,  trvaly většinou 3 dny, od pátečního večera do pondělí. Hlavně ve městech u moře. Ale v dnešní době oslava „Potopy“  má v podstatě  podobu festivalového týdne, který je spojen s obrovským trhem, kde se prodávají místní produkty, hlavně ty k jídlu. Kypřané slaví, tancují, jedí, vyjíždí na lodičkách na moře. Dříve byly tance obzvláště důležité. A stále jsou. Mladíci v tancích soutěžili a předváděli se, aby upoutali pozornost děvčat, která soutěžím přihlížela, a čekala na vítěze. Pocty a zájem, kterých se vítězi dostalo, z něj udělaly celebritu. Snad bych měla zmínit, že jeden z nejdůležitějších „chlapských tanců“ je ten, kdy tanečník tančí a zároveň vyvažuje minimálně 6 skleniček plných vody na sobě naskládaných na hlavě.

Další soutěž byla básnická. Tzv. „tchatismata, tsiattista“,  /tčatismata/. Jedná se o improvizované veršování. Někdo začne zpívat rýmovaný verš věnovaný přítomné osobě, a ta pak musí odpovědět vtipně a rychle. Pravda, melodie bývají velmi jednotvárné, a člověk se za chvíli ztratí.  Mladí zpívají o lásce, starší žertují na úkor druhých.  Ale   oslavy zahrnují i soutěže tradiční kyperské lidové poezie, milostné písně, dětských sborů a amatérských zpěváků. Doprovod tvoří hráči na tradiční flétnu a loutnu. Program slavnosti doplňují různé zábavné programy, koncerty lidové hudby, taneční představení, satira a mimy, hudební divadelní představení, kouzelnická a žonglérská představení, dětská divadelní představení a festival stínového divadla „Karaghiozis“. A nechybí ani vodní a jiné sporty. Soutěže v plachtění, plavání, volejbalu.

A nakonec je také důležité se navzájem pocákat vodou.  Na znamení konce potopy jako  požehnání, pro štěstí, pro očistu těla i duše.  Hosté se dříve vraceli domů po třech dnech veselí. Na lodích, na oslech, povozy. Teď auty.  A každý by mohl odpřisáhnout, že Afroditu viděl jezdit na zpěněných vlnách. Určitě tomu tak je, i když se bude jednat o nějakou její „moderní dceru“. Kataklysmos je rozhodně nejvýznamnější společenskou událostí a největší tradiční, náboženskou a lidovou slavností.

Když tu budete, rozhodně se na něj vypravte.

Zdroje:

Home

http://www.unesco.org.cy/Programmes-The_Kataklysmos_Fair_celebrating_Pentecost,EN-PROGRAMMES-04-02-03-12,EN

https://www.cyprusisland.net/kataklysmos-flood-celebration

https://apsida.cut.ac.cy/items/show/13367#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-22%2C-105%2C721%2C681

https://shinobi112.estranky.cz/clanky/clanky/porovnani-bible-a-eposu-o-gilgamesovi—potopa-sveta.html