Vyberte stránku

O tom, že má Kypr velice pestrou a staletí trvající historii,  že tu obyvatelé zanechaly kdejaký důkaz o své přítomnosti na ostrově, jsme už psala.  Těch důkazů je tu nespočet. Od rozlehlých starověkých měst a tajemných neolitických sídel až po četné římské ruiny a nedobytné středověké hrady a pevnosti.

Jak si vybrat a kam zamířit?  Na tuto otázku vždy odpovídám, „záleží, co vás zajímá a jestli“.  Jestliže zajímá, ale jste tu na krátkou dobu, čas vám dovolí vydat se jen na dva výlety, pak je tu přehled těch „nejvyhlášenějších“, ale také „nejnavštěvovanějších“  archeologických památek na Kypru.  Je třeba počítat s tím, že v sezoně to bude na některých z nich bzučet jako v úle, že skupiny turistů, které budou vyskakovat z autobusů, budou doslova projíždět památkami jako „šinkasen“, a nedají vám možnost v klidu vnímat kouzlo místa, poslouchat vítr, který se tu prohání věky věků.  A že v červenci a v srpnu vás zlomí žár, slunce a oslepující světlo. Je nutné poznamenat, že ostrov je protkaný památkami, na které nemíří davy, protože jsou mimo trasy a jsou mnohem krásnější a magičtější. Ale to chce trochu více času.Protože je rozdíl mezi „byl“ jsem na Kypru a „poznal“ jsem  Kypr.

Tak vzhůru na památky.

  1. Archeologické naleziště Amathus

Město Amathus, Amathounta, s nádhernou akropolí, kde stával Afroditin chrám z 1. st. př. n. l.  Byl postaven nad ruinami bývalého helénistického chrámu a zabíral velkou část Akropole.  S městem, agorou, fontánami a hlavně přístavem. Jeho zbytky jsou vidět z břehu z lávek. A nedávno byly prozkoumány podmořskými archeology.  Amathus se nachází cca 11 km východně od města Limassol, a je také jednou z památek světového dědictví UNESCO.

Během doby se stalo sídlem různých říší, řecké, perské, ptolemaiovské, římské a byzantské.  Až v 7. století n.l. bylo zcela zničeno Araby. Z tohoto ataku se už nikdy nevzpamatovala. Odtud pochází také největší kamenná rituální váza na světě, velká amfora, která váží 14 tun a dosahuje výšky 1,85 metru. Bohužel, originál je v Louvru.

Viz https://poznejkypr.cz/limassol/

  1. Kourion

Kourion, také známý jako Curium, je působivé archeologické naleziště poblíž Limassolu. K vidění jsou tu  převážně starověké římské a byzantské ruiny.  Poprvé byl osídlen během neolitu, cca mezi lety 4 500-3 900 před naším letopočtem.  Procházet se můžete divadlem, agorou,  Nymphaeum – veřejnými lázněmi, projdete se kolem fontán a bazénu, navštívíte vily, např.  Achilleovu, Dům Gladiátorů, a především Eustoliovu vilu, která později fungovala jako veřejné lázně.  Vily jsou pojmenovány podle výjevů na mozaikách.

Divadlo je díky své vynikající akustice dodnes využíváno pro divadelní a hudební představení.  A hlavně nesmíme zapomenout na impozantní výhledy z celé akropole.

  1. Svatyně Afrodity

Archeologické naleziště Palaepaphos („starý Paphos“ v řečtině) se nachází ve vesnici Kouklia a bylo jedním z nejdůležitějších městských království na Kypru a také prvním kyperským místem, které bylo v roce 1980 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Viz  https://poznejkypr.cz/kypr-palaipaphos-a-kouklia/

  1. Choirokoitia /Chirokitia/

Choirokoitia je prehistorická zemědělská osada z roku 7000 př.n.l. a jedno z prvních míst, kde se nacházela lidská obydlí. Podle UNESCO je Choirokoitia „jednou z nejdůležitějších prehistorických lokalit ve východním Středomoří“.  Uvidíte jak základy kruhových obydlí, ale  je možné si projít rekonstrukce kruhových chatrčí,

  1. Středověký hrad Kolossi

Najdete ho cca 14 km západně od Limassolu. Jedná se o pevnostní hrad. Ponejprv byl  postaven ve 13. století rytíři sv. Jana.  Dnešní podobu získal v polovině 15. století po janovském útoku. Střecha hradu nabízí nádherný výhled do okolí a na okolní vinice. Zde a ve vesnicích, které patřily commandarii – komandě – velitelství, se vyrábělo a vyrábí slavné místní dezertní víno, Commandaria.

  1. Hrad Paphos

Středověký hrad Paphos, který se nachází vedle přístavu v Kato Paphos, byl původně byzantskou pevností postavenou na ochranu přístavu.  Byl postaven Lusignany ve 13. století, rozebrán Benátčany v roce 1570 a přestavěn Osmany poté, co v 16. století dobyli ostrov. Během své dlouhé historie byl hrad také používán jako vězení nebo  skladiště soli, když byl ostrov britskou kolonií. V roce 1935 byl prohlášen za starověkou památku.

Viz https://poznejkypr.cz/kypr-kato-paphos/

  1. Hrobky králů

Hrobky králů jsou součástí velké nekropole ležící asi dva kilometry severně od přístavu Paphos na nejzápadnějším bodě ostrova Kypr. V roce 1980 byly spolu s Kato Paphosem a Koukliou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Krypty, z nichž mnohé pocházejí ze 4. století př. n. l., jsou vytesány z pevné skály a předpokládá se, že tu byli pohřbíváni aristokraté a vysocí úředníci až do 3. století našeho letopočtu.

  1. Kostel svatého Lazara

Tento starobylý kostel byl původně postaven v 10. století jako pohřební komora svatého Lazara. Toho který vstal z mrtvých. Nachází se v samém centru Larnaky a je jednou z nejvýznamnějších památek byzantské éry. Návštěvníci mohou vstoupit do krypty kostela svatého Lazara. Během osmanské okupace Kypru sloužila jako mešita a poté byla přeměněna na kostel. V průběhu let byl poškozen, včetně ničivého požáru v roce 1970, ale byl při různých příležitostech obnoven.

  1. Nea Paphos – Kato Paphos

Město Nea Paphos – Kato Paphos  bylo založeno na konci 4. století před naším letopočtem a o století později se stalo rušným hlavním centrem ptolemaiovské správy. Mezi ruinami lze nalézt četné památky, jako jsou pozůstatky Agory a působivé antické divadlo. Kypr byl součástí Ptolemaiovského království. Od roku  305 př. n. l., kdy bylo založeno  Ptolemaiem I. Sotérem, společníkem Alexandra Velikého, až do Kleopatřiny smrti  v roce 30 př. n.l.  Celý archeopark s vilami  a slavnými mozaikami najdete na seznamu světového dědictví UNESCO.

  1. Kalavasos-Tenta

Kalavasos-Tenta (stan). Nedá se přehlédnout. Do výšky tyčící se jehlanovitá stavba, která chrání jednu  z nejvýznamnějších kyperských neolitických osad, čtyři kilometry od Kalavasosu v okrese Larnaca. Vznik osady se datuje do doby kolem roku 8000 př. n. l  a lidé tu žili  ještě během 6. tisíciletí př. n.l. Pro představu, osada stála na břehu široké řeky Vasilikos. Pod stanem jsou viditelné základny kruhových chatrčí nebo domů, chcete-li.  Z tohoto sídliště pochází také jediná a první nástěnná malba neolitického člověka na Kypru vyvedená okrově červenou na bílé omítce.

.