Vyberte stránku

Kypr a svátky. Je jich nepočítaně.

Na samém vrcholu tradičních dovolených, 15. srpna, slaví řecky mluvící Středozemí  (a nejen to) Nanebevzetí Panny Marie (η Κοίμηση της Θεοτόκου, the Dormition of the Virgin or Assumption of Mary).

I když tu mluvíme o jejím skonu, není to den smutku, ale je to  den radosti. Vždyť nezemřela, Matka Kristova jen vstoupila do nebe a jsou oslavovány její božské vlastnosti.  15. srpen a všechny oslavy nejsou jen Státní svátkem, ale v podstatě se přezdívají, hlavně v Řecku, letními Velikonocemi.

Na Kypru se děje totéž. Svátek je starý celá staletí. Jeho počátky lze vystopovat do 3. st.n.l.  A na ostrově je „Panagia“ velmi uctívána. Je v tom pokračování starověkých kultů a uctívání bohyně Afrodity, jejíž leckteré vlastnosti se tady na ostrově“ vsákly do Matky Boží“.  Mýtus praví, že  navštívila Kypr, aby se setkala se svatým Lazarem – Kristovým přítelem a prvním biskupem z Kitionu (dnešní Larnaka).

Podle Bible Marie zemřela pokojně, protože věděla, že se setká se svým milovaným synem. Kostely a kláštery, zejména ty zasvěcené na její počest, jsou bohatě vyzdobeny květinami. Ikona Panny Marie je umístěna na čestném místě, přímo naproti oltáři. Konají se slavnostní bohoslužby, večer na oslavu Nanebevzetí Panny Marie se vedou procesí s křížem. V tento den ráno kyperští věřící spěchají do kostela na slavnostní liturgii.

Není vůbec problém se k slavnostem připojit. S ohledem na vysoký počet kaplí a kostelů zasvěcených právě jí. Je to proto, že Panna Maria vždy sloužila jako symbol útěchy, síly, trpělivosti a pokory. Lidé přicházeli k ikonám s její tváří, aby jí řekli o svých potížích, zmírnili svou vnitřní bolest a získali neviditelnou podporu.  V tom lze také vystopovat staré božstvo, protože přesně o to žádali starověcí  z ostrova a poutníci. Jejích přídomků je mnoho, Milosrdná, Průvodkyně, Léčitelka, Utěšitelka, Zjevující se. Výčet není zdaleka kompletní.

Těch dnešních poutníků, turistů i katolíků, kteří se k těmto slavnostem připojí, potkáte také hodně.  Vždyť její výstup na nebe je oslavován i jimi.  A jaký je drobný rozdíl?  Katolíci věří v její přímé Nanebevstoupení, zatímco ortodoxní věřící tvrdí, že napřed zemřela a byla pohřbena, než byla vzata do nebe.

Největší oslava Dne Nanebevzetí Panny Marie se koná v klášteře Kykkos, největším a nejbohatším klášteře na Kypru. Nachází se tu převzácná ikona Panagia tou Kykkou, kterou pravděpodobně tzv. napsal  sám apoštol Lukáš. Jenže. Tváře Matky Boží a Ježíška jsou zakryty látkou a je zakázáno ji sundávat. Přesto je ikona považována za zázračnou a věřící se k ní jen hrnou.

15. srpna slaví svátek všichni, co mají odvozená jméma od Maria, Panagiota a Despina. Tedy Mary, Maro, Marika, Marioulla, Marianna, Marios, Panagiotis, Panos, Panikos, Iota, Ioulla, Naya, Despo