Vyberte stránku

Kypr a Kato Paphos, jinými slovy ten dolní.  Založený kolem roku 300 př.n.l. a po šest století hlavním městem ostrova. V roce 2017 „Evropským hlavním městem kultury“.

Celé město, respektive část tohoto města, je jako muzeum pod širým nebem. Jeho památky jsou tak významné, že celé město bylo zařazeno na seznam památek světového dědictví UNESCO v roce 1980.

Startovním bodem pro průzkum Kato Paphos je většinou  hlavní parkoviště a autobusové nádraží  přímo u promenády u moře. A pak je už jen na vás, kterým směrem se rozhodnete vydat.

Na konci mola se nad vodní hladinou vznáší pevnost. A tam vás nohy ponesou asi ponejprv. Je jako magnet. Byla postavena v  byzantském období na ochranu přístavu. Lusignané ji ve 13. století přestavěli, Benátčané ji pro změnu zničili. Až v 16. století se do její přestavby pustili Osmané, když obsadili ostrov.

Avšak. Největším lákadlem je slavný Archeologický park. Zahrnutí archeologického naleziště Kato Paphos do seznamu světového dědictví UNESCO bylo hlavním startovním výstřelem pro obnovu zašlé slávy města. Byl vytvořen generální plán na konzervaci archeologických nálezů, které zahrnují místa a památky od pravěku do středověku. Většina pochází z římského období. Nádherné mozaikové podlahy ze 4 vil jsou vrcholnými díly této oblasti. Součástí komplexu jsou i další významné památky, jako je Asklepiion, odeon,  a gora, pevnost Čtyřiceti sloupů, bazilika Panagia Limeniotissa a tzv. Hrobky králů.

Dionýsiova, Théseova, Aionská vila, Orfeova, a jejich slavné podlahové mozaiky pocházejí z 2. až 5. století našeho letopočtu. První dům objevil náhodou farmář v roce 1962. Vily byly šlechtické, jak jinak, jejich výstavnost to jen dosvědčuje,  a „podlahy“ jsou považovány za nejkrásnější ve Východním Středomoří. Scény zobrazují scény z řecké mytologie a jsou mistrovsky vyvedené.

Odeon je  z 2. století našeho letopočtu. Používá se pravidelně na hudební a divadelní představení. V jeho blízkosti jsou ruiny z městských hradeb, Asklepiion, zasvěcený bohu lékařství a římský trh.

Pevnost Čtyřiceti sloupců je franský hrad ze počátku 13. století místo dřívějšího byzantského, a byl zničen při zemětřesení v roce 1222.

Bazilika Panagia Limeniotissa je možná zpočátku 5. století. Měla tři lodě, které od sebe oddělovaly dvě kolonády z mramorových sloupů. Podlahy byly zdobeny geometrickou mozaikou. Arabové baziliku zničili během invaze v 7. století,  v 10. století byla přestavěna a zůstala menší.  Zhroutila se po zemětřesení v roce 1159.

Tím se dostáváme ke skoro neznámému místu Dolního Paphosu. Málokdo ho má na svém cestovním seznamu.  A tou je oblast Fabrica Hill.  Jedná se o vápencový útvar, kopec, kopeček. Když ho zdoláte, otevře se vám fascinující výhled na severovýchodní okraj  starověkého města Paphos.  Které hlavní třída  směřující od parkoviště na kruhový objezd k velkému obchodnímu centru Kings Avenue Mall,  rozetnula  vedví. Dostat se sem od parkoviště zabere pěšky cca 10 minut a stojí to za to.  Proč Fabrika? Později se z toho místa stal vápencový důl. A tak tu narazíte na jeskyně, katakomby, apod. Zhruba uprostřed kopce, v malém pavilonu, vás okouzlí  oblázkové mozaikové podlahy z helénistického období. CCA 4.st. př.n.l.  Tato mozaika je považována za největší dochovanou na Kypru tohoto druhu. Centrální scéna je černobílá.  Jsou viditelné dva panely. Střední panel zobrazuje dva delfíny držící trojzubec. Na  druhém panelu mohla být zobrazena mužská postava v chůzi.

Památky jsou zhruba z 3. st. př.n.l.  A od roku 2017 tu probíhá intenzivní archeologický průzkum.  Největší atrakcí je divadlo, nad kterou je vyhlídková plošina. Jedná se o mix pozůstatků římského amfiteátru a ruiny helénského. Divadlo se nachází na jihovýchodní straně svahu Fabrika. Bylo postaveno kolem 300 př. n. l., tedy se založením města Nea Pafosu. V době helénské a římské bylo přestavěno a přestalo se používat 4. století našeho letopočtu kvůli poplatkům. Kapacitu mělo neuvěřitelných 5000 diváků.  Jsou tu pozůstatky veřejných lázní, nymphaion,  hradby, vodovodní systémy.

Ještě jedno místo sem láká,  obzvláště zamilované návštěvníky.  Jeskyně Agios Agapitikos na SV straně  hory. Jeskyně má podobu skalního kostela, zdobí ji ikony a svíčky. Jeskyni svatého Agapitikose se také říká jeskyně zamilovaných. Podle legendy, pokud se milující lidé v této jeskyni sejdou a budou se držet za ruce, pak budou žít šťastně až do smrti a na věky věků, nic je nerozdělí.

Celou oblast Fabrica Hill je možné si prohlédnout i z konečně dostavěné lávky,  jejíž stavba léta letoucí připomínala konstrukci horské dráhy.

„Hrobky králů“ jsou jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Pafosu. Jedná se o monumentální podzemí hroby vyhloubené do pevných skal. Pocházejí ze 3. století před naším letopočtem. Mnohé z nich jsou ozdobeny dórskými sloupy. Hroby patřily úředníkům a ne králům, ale díky jejich vznešenosti se jim začalo říkat královské.

Chrám Panagia Chrysopolitissa / Svatá Neděle  byl postaven ve 13. století na troskách největší ranně byzantské baziliky na Kypru. V jeho blízkosti je sloup apoštola Pavla. Jak legenda praví, u sloupu byl bičován Apoštol Pavel. Měl dostat 39 nebo 41 ran za to, že hlásal křesťanskou nauku v Paphosu.   Ještě jeden kostel nedalo sloupu si zaslouží pozornost. Kostel Panagia  Theoskepasti. Bůh kostel zachránil před arabskými nájezdníky tím, že ho zahalil mrakem.  Nový kostel byl postaven v roce 1923.

Na opačném konci přístavní promenády najdete Městské lázně. Je tu malý dok a plavci se celoročně (když počasí a vlny dovolí) spoušti do vody, dají tempa, teplou sprchu a hurá do práce. Je to tradice. Někteří chodí i v 6:30 ráno, logicky.

Je to pár dní,  co skončila obnova promenády od Pevnosti k lázním. Promenáda lemuje město od Gieroskipos až po Hroby králů. A dokonce i dále, pokud síly dovolí.

Měla bych zmínit ještě jedno místo. A to jsou Katakomby Svaté Solomonie.  Byla to křesťanská Židovka z Judeje a měla sedm synů. Antiochus Epiphanes, syrský král a vládce Kypru, chtěl ponížit Židy, a tak řekl jejím synům, že musí jíst vepřové maso (v židovském náboženství zakázané), jinak zemřou. Odmítli jíst vepřové maso, a král je nechal pobít.  Solomoni se v zoufalství vrhla do ohně. Za svou mučednickou smrt byla prohlášena za svatou.  Verzí o jejím životě a smrti je několik. Musíte si vybrat. Je tu pět místnost, staré i nové ikony, svíčky,  křižácký nápis, pramen vody a příšerné těžké vlhko. Hlavně v létě.

U katakomb je velký terebinth,  kořeny má prorostlé do zdí.  Celý strom je pokryt stužkami, látkami, šálami.  Jsou  to obětiny pro svatou. Věří se, že obětina, respektive světice,  splní vaše přání. Ano, Kypřané měli posvátné stromy, stromy přání, vázali drobné stužky. Ale v momentě, kdy v blízkosti tohoto stromu je kiosek, kde se prodávají šátky a kapesníky. No… Obrázek si udělejte sami.  V každém případě, je to místo, kde od 21.  do 24. prosince můžete na Kypru vidět jesličky.  Katakomby, kterých je v Paphosu ohromné množství, ale nejsou přístupné, často sloužily jako úkryty pro první křesťany.

Kombinace všech tří měst, Kouklia, Ktima, Kato Paphos je jako cesta časem. Pospěšte si, než se výhledy pokazí, protože nad Kato Paphos a přístavem se začíná tyčit první výšková budova viditelná zdaleka. Bohužel.

Zdroje:

https://whc.unesco.org/en/list/79/

https://www.cyprusisland.net/attractions/fabrica-hill-paphos

https://www.visitpafos.org.cy/pafos-region/

https://www.paphos.com/v/city-info/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katakomby_svat%C3%A9_Solomonie

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unesco.pafos&hl=cs&gl=US

http://www.culture.gov.cy/dmculture/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument