Vyberte stránku

Už tu s námi nějakou chvíli je.  Konkrétně od roku 1916, kdy ho vynalezl profesor Archibald Montgomery Low a jmenoval se Aerial Target (Vzdušný cíl). Podle názvu tohoto dronu či „kvadroptéry“  není potřeba pochybovat k čemu se primárně tehdy používal. V 80. letech přišla miniaturizace a postupně došlo i na civilní použití.  A to nabralo rychlé otáčky.  Záběry z něj jsou úchvatné, nejen  reels  jsou s nimi sledovanější  a sbírají „likes“.   V podstatě každý si ho může pořídit. Od mini dronu ovládaný telefonem po mega dron doručovatele.  Budeme mluvit o civilním využití, o záběrech pro radost a potěchu oka. Rozhodně ne o technické stránce těchto strojů.  To není moje parketa. Ale co obnáší si ho dovézt na Kypr a natáčet si tu s ním.

Co je to dron? Viz definice: „bezpilotní letoun (někdy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle nebo také dron z anglického drone) je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních systémů“.

A další, co by nás měl zajímat,  je jejich klasifikace, respektive funkční kategorie, a ty jsou:

 • Cíle a návnady – poskytují pozemní a vzdušné cíle simulující nepřátelské letadla nebo střely
 • Průzkumné – poskytující informace o bojišti
 • Bojové – schopné útoku ve velmi rizikových misích
 • Logistické – UAV speciálně navržené pro logistické účely
 • Výzkumné a vývojové – používané k dalšímu vývoji UAV technologií
 • Civilní a komerční – UAV speciálně navržené pro civilní nebo komerční aplikace

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpilotn%C3%AD_letadlo

Nejen že každý stát má svůj úřad civilního letectví, na Kypru je to Cyprus Department of Civil Aviation (DCA), a ten stanovuje jak a kde s ním „létat“.   Ale jsou tu i všeobecná pravidla EU Union Aviation Safety Agency (EASA).  Pravidla EASA byla ve státech EU implementována 31.12.2020 a letos 23.4. 2023 došlo na Kypru k jejich aktualizaci.

Nás, logicky, zajímá civilní kategorie. A hlavně „Otevřená“ (Open) kategorie  – „kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu“.

Jak je to s přepravou. Jinými slovy, mohu si vzít dron do letadla či příručního zavazadla?

Podle Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) je létání s dronem v rámci EU legální. Cestující ze zemí mimo EU, kteří plánují létat s dronem o hmotnosti více než 0,55 libry (250 gramů), se však musí nejprve zaregistrovat u Národního úřadu pro letectví (NAA). Drony mohou projít letištními  kontrolami. Ale před cestou je potřeba si ověřit pravidla  každé letecké společnosti pro přepravu dronů.  Drony obsahující lithiové baterie, palivové články a součásti některých padákových systémů mohou být v zavazadlech zakázány.

Pravidla EASA pro „Open category“ jsou:

 • Dron má jeden z identifikačních štítků třídy 0, 1, 2, 3 nebo 4.
 • Dron byl zakoupen před 1. lednem 2023, bez označení třídy, jak je uvedeno výše.
 • Dron má maximální vzletovou hmotnost menší než 25 kg.
 • Dálkový pilot udržuje dron v bezpečné vzdálenosti od lidí.
 • Dron nebude provozován přímo nad lidmi, pokud nebude mít identifikační štítek třídy nebo nebude lehčí než 250 g. (podkategorie operací: A1, A2 a A3).
 • Dálkový pilot bude udržovat vizuální linii viditelnosti (VLOS) nebo bude pilotovi na dálku pomáhat pozorovatel UA.
 • Dálkový pilot nebude ovládat dron nad 120 m.
 • Dron není schopen převážet žádné nebezpečné produkty a nebude shazovat žádný materiál.

Nejdůležitější pravidla pro létání s dronem na Kypru: 

Provozovatelé dronů musí registrovat všechny drony na Kypru podle kategorie, viz níže. Kyperský letecký úřad pro tento účel zřídil online formulář.  

 • Drony mohou létat až 50 metrů (170 stop) nad zemí nebo hladinou moře v kategorii Open a až 120 metrů (400 stop) v kategorii Specific. (Ministerstvo civilního letectví může udělit výjimky provozovatelům dronů konkrétní kategorie.)
 • Je vyžadován přímý vizuální kontakt s dronem a operační vzdálenost by neměla přesáhnout 500 metrů.
 • Vyhněte se létání příliš blízko obytných oblastí nebo obydlených oblastí.
 • Udržujte bezpečnostní nárazníkovou zónu v délce jednoho kilometru kolem obytných oblastí.
 • Bez souhlasu vlastníka/osoby je vyžadována bezpečná vzdálenost 500 metrů od izolovaných budov, lidí, vozidel, zvířat a staveb.
 • Vyhněte se létání v blízkosti letišť a heliportů. Zůstaňte Minimálně osm (8) kilometrů od letišť a tři (3) kilometry od heliportů pro bezpečnost.
 • V žádné době není dovoleno létat s dronem v noci.
 • Nesmí se létat nad vojenskými zařízeními, veřejně prospěšnými zařízeními, archeologickými nalezišti nebo veřejnými nebo soukromými zařízeními nebo v jejich blízkosti.

Ad registrace operátor versus dron:  

 • Operace v kategorii „Otevřené“ a „Specifické“ vyžadují registraci operátora a NIKOLI dronu, pokud dron spadá do kategorie „Certified“ je požadavkem registrace dronu
 • Registrace je platná 3 roky. Po uplynutí této doby se musíte znovu zaregistrovat, abyste mohli svou registraci obnovit.
 • Po registraci obdržíte své registrační číslo operátora, které musíte zobrazit na všech svých dronech tak, aby je nebylo možné vymazat (příklad Jak zobrazit své registrační číslo operátora).
 • Toto číslo musíte také nahrát na svůj dron (za předpokladu, že váš dron má tuto schopnost).
 • Toto registrační číslo se liší od vašeho Remote Pilot Number, které ukazuje, že jste zkoušku složili.
 • Pro úspěšnou registraci musíte zaplatit registrační poplatek, který činí 15 €.

A co je doporučováno pilotům dronů jen tak pro zábavu na Kypru všobecně? Ne komerčně?

 • Strojek váží méně než 3 kg.
 • Operační výška je menší než 50 metrů.
 • Létání výhradně ve dne a mimo mraky.
 • Dodržovat ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 (v platném znění).
 • Zaregistrovat se na národní úrovni a mít identifikační číslo dronu.
 • Nesmíte létat v mracích, nad davy, v průmyslových oblastech, městských oblastech a dalších zakázaných oblastech.

Leckteří chápou Kypr jako zemi, kde se i přes pravidla může leccos a že na pravidla si tu nikdo moc nehraje.  Dokonce to i radí, že „je to tu v klidu, nikdo nic neřeší“. Jistě. Dokud se něco nestane.  Nebo nenarazíte na někoho, kdo pravidla dodržuje nebo se mu nebude líbit, že mu kroužíte dronem nad bazénem, kde se sluní rodina,  děti si hrají v bazénu.  Nebo, nedej Bože, vám stroj vezme vítr blíže k místu či objektu, kde nemá co létat.  Je na každém, jaký přístup zvolí.

V každém případě přeji mnoho krásných záběrů a fotek a rozhodně doporučuji nastudovat informace na těchto odkazech:

https://drone-laws.com/drone-laws-in-cyprus/#Are_drones_allowed_in_Cyprus

https://drones.gov.cy/

https://uavcoach.com/drone-laws-in-cyprus/