Vyberte stránku

Je to tak. V řečtině zní název Národní les.   Čili lesopark Akámas – Ακάμας a celý poloostrov  najdete na SZ cípu ostrova. Od roku 2004 je součástí sítě Natura 2000, řadí se mezi evropsky významné lokality. Rozloha celé oblasti je zhruba 230 km2  a už alexandrijští vědci poloostrov popisovali jako hustě zalesněný.  Začíná od města Pegia a končí na severu u města Polis.  Mezi oběma městy se zvedá Laona, horská hradba nad Akamasem.

Jak se dozvíte z historických zdrojů, poloostrov se jmenuje podle trojského hrdiny Akáma, syna Théseova,  který po válce doputoval na ostrov a založil království Soli.  Je až neuvěřitelné, že do roku 2000 mohla Britská armáda a námořnictvo 70 dní v roce používat poloostrov jak cvičiště. Umožňovala jim to Smlouva o založení z roku 1960.

V rámci přípravy na přistoupení Kypru k Evropské unii bylo navrženo, aby většina poloostrova získala status chráněného území. Dvě pláže s hnízdícími želvami byly označeny za lokality evropského významu v rámci sítě Natura 2000, oblast Polis-Gialia se stala zvláštní oblastí ochrany a poloostrov byl označen za oblast zvláštní ochrany pro ptáky.

Bohužel, oproti návrhu z roku  2003 v roce  2009  kyperská vláda navrhla jen 50%  poloostrova jako oblast Natura 2000.   Poloostrov už neohrožuje Britská armáda, ale cestovní ruch a plánovaná dálnice A7 mezi městy Polis a Paphos.  Všechny možné organizace, např.  Strana zelených Kypru, Greenpeace a Friends of the Earth podnikají kroky k ochraně oblasti. A je to lítý boj.

Akamas je rozmanitý, jeho bohatá fauna a flora,  v mnoha případech endemická,  ho dělá křehkým. Brambořík, turban pryskyřník, alyssum (Alyssum akamasicum, endemický pro Akamas), kyperský tulipán a mnoho druhů orchidejí, merlíku žlutého a bílé skalní růže, tu zdobí stráně. Následujících 39 ze 128 endemických rostlinných druhů Kypru se nachází právě tady.  Co se týče zvířat, naleznete tu kaloně, rejsky, ježky, lišky, hady, ještěrky, supi bělohlavé, pěnice a sovy kyperské. Nejohroženější jsou  netopýři, tuleni a mořské želvy (viz článek ….)

Akamas je permanentně v hledáčku developerů, stavitelů, starostů obcí a samozřejmě, ke všemu mají co říct i majitelé pozemků.  Pokaždé, když se děje něco kolem poloostrova, rozšíření parku, ochranného území apod., vždy před tím vypuknou požáry. Dělo se  tak hlavně od roku 2019.  Úmyslně založené požáry sloužily jedinému účelu. Zničit to, co bylo důvodem označit oblast za národní les a park do roku 2022.  Stačí si říct číslo. Od roku 2017 tu bylo založeno přibližně 80 požárů. Ekonomické zájmy jsou velkou pákou. Proti  nim bojují organizace Save Akamas, Save Cyprus se sloganem „Ruce pryč od Akamasu“.

Akamas není jen příroda, ale i naše historie, kultura a literatura.

Homérský hrdina Akámas a  mnoho dalších je spojováno se zakládáním měst na tomto pobřeží ostrova.  Souvislost s nimi se dá vysledovat na místě Maa – Palaiokastro a také v oblasti Lara. V Maa bylo objeveno opevněné sídliště výrazně mykénského charakteru cca z 12. století před naším letopočtem. Osada je chráněna kyklopskou hradbou.  V Laře byla objevena podobná hradba.

Ale člověk pobíhal po tomto poloostrově už v neolitu a  chalkolitu. Době bronzové.  Jedno z nejstarších míst na celém ostrově se nachází v oblasti Aspros, poblíž Agios Georgios, Pegeia, datace je 10 000 př.n.l. A vývoj se nezastavil. Na počátku helénistického věku, na konci 4. př. n. l. je založeno město Nea Pafos, na počátku 3. př. n. l., Arsinoe v místě starověkého města Marion. Asi ve stejném období bylo založeno město Pegeia na mysu Drepanon, v Agios Georgios, Pegeia. Všude kolem jsou rozeseté nekropole s hrobkami, např. v Meletis,  ale také na skále Agios Georgios. V Gieronisos stála Apollónova svatyně.

Během římského a raně byzantského  období se budují osady, cesty, které je spojují,  pak malé kostelíky a kláštery, které tu najdete dodnes.  Nejvýznamnější přístavní osada se samozřejmě nachází na mysu Drepanon. Byl to důležitý doplňovací přístav, významná v 6. století a stála tu velká bazilika s mozaikovými podlahami. Na kopci Agios Georgios byl odkryt velký stavební komplex, který se skládá z trojlodní baziliky a baptisteria, s druhou bazilikou a pánví na severu. Nakonec byla na svahu, kde se osada rozprostírala směrem k moři, vyhloubena třetí bazilika.

Další významné venkovské sídlo je na místě  Agios Konon.  Osídlení je datováno od helénismu do středověku. Během 6. století byla v centru osady postavena bazilika. Osada byla opuštěna v době arabských nájezdů. Lidé se sem vrátili ve století 10. a postavili kostely Sv. Jiřího a Sv. Konona. Zátoky, které se zařezávají do pořeží celého Akamasu, sloužily jako kotviště.  Další naleziště je  v Agios Nikolaos, na severní straně poloostrova. Byzantská osada se zříceninou kostela sv. Mikuláše z 15. století.  Během  byzantského  období byl vůbec po celém poloostrově postaveno mnoho byzantských kostelů.

A jak nejlépe Akamas poznat? Upřímně. Pěšky, na kole. Celý poloostrov je protkán trasami pro pěší a pro cyklisty. Stezky jsou označeny. Najdete tu směrovky, informace o flóře a fauně,  lavičky na výhledech, lavičky ve stínu, různá odpočívadla.  Neměli byste minutou soutěsku Avakas. Je zhruba 2,5 km dlouhá. Ví se o ní ale protože je poměrně dost odlehlá, nevázne tu provoz.

Není potřeba psát, jak se na které počasí vybavit, v parném létě a jak v deštivé zimě.  A stezky? Snad tyto z wiciloc:

Pissouromouti   https://www.visitpafos.org.cy/off-the-beaten-track/akamas-peninsula/

Smigies                https://www.wikiloc.com/hiking-trails/smigies-nature-trail-48090924

Adonis                  https://www.wikiloc.com/hiking-trails/aphrodite-nature-trail-48046785

Aphrodite           https://www.wikiloc.com/hiking-trails/adonis-nature-trail-48090540

Další vynikající aplikací na túry apod. je

All Trails   https://www.alltrails.com/cyprus,

případně

https://www.komoot.com/guide/206784/hiking-around-akamas-forest

Velké množství webů, cestovatelů, influencerů vám bude radit, jak si vyjet do parku hlavně organizovaně, pěkně off-roadově, jeepem,  na čtyřkolkách, ve „šnůrové formaci“.  Pokud rádi polykáte tuny prachu, hlava nehlava se ženete z místa na místo, aniž byste si to místo pořádně vychutnaly, prosím. Stačí kliknout a internet vám těchto atrakcí nabídne nespočet.

Jistě. Akamas lze zdolat autem, ne ledajakým.  Logicky. Dobrodruzi se sem vydávají s nízkými auty na cvičkách z půjčoven, přestože ve smlouvě mají, že nelze. Odtah vozů na Kypru je většinově podmíněn faktem, že vozidlo musí být na „asfaltce“.  Odtah z ne-asfaltky se může prodražit.  Pravda, někdo má to štěstí, že to dá. Ale kolikrát to „nedají“ ani ty s terénními vozy a na leckterých místech jde o život.  Nepřeháním.

Severní pobřeží lesoparku Akamas si můžete vychutnat i z lodní paluby. V sezoně jich vyjíždějí z Latchi  celé flotily. Bárky se vykyvují do stran pod náporem juchajících výletníků potápěčů třímajících v ruce potápěčské brýle se šnorchlem.  Tak moc je lákavá tyrkysově modrá voda místních lagun.  Pokud se s nimi nechcete přetlačovat na jedné palubě, lze si půjčit vlastní „koráb“.

Poslední zastávkou, kam všichni míří, jsou Afroditiny lázně – Ta loutra tis Afroditis.  Bohužel, nemohu jinak, než dát tomuto místu „nejnižší počet bodů“.  Kdo si pamatuje, jak romantické a lesem skryté místo to bylo, klidné, s jezírkem, kde jsme se jako děti cákaly a radovaly se ze studené osvěžující vody, nemůže jinak. Co naplat, že se tu neplatí vstupné, že je kolem udělaný „park“, zkáza je dokonána.  Kolem jezírka, které má v průměru cca 5 m a hloubku ani ne jeden metr, do kterého z okolní skály „grotta“, padá voda, je zábradlí, u kterého se budete strkat kvůli fotce. Bohyně už by tu svůj klid nenašla.

Přesto všechno je Akamas, zatím, jedním z nejkrásnějších koutů Kypru.

 

Zdroje:

https://www.cyprusisland.net/attractions/baths-of-aphrodite

https://www.visitpafos.org.cy/off-the-beaten-track/akamas-peninsula/

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/rural-nature-trails/652-aphrodite-circular-pafos-paphos-district-akamas-forest-nature-trail